Industritjänster

Industriservice, svets och montage.

Roger Industri & Byggservice AB kärnverksamhet utgörs av industriservice, svets och montage.

Personalen har den utbildning och de certifikat som idag krävs. Vi har ett brett samarbete med ett antal företag vilket förstärker din ställning i vår affärsrelation.

Alla våra svetsare är certifierade enligt gällande regler och all personal ansluten till SSG eller ID 06.

Utbildning
SS-EN1591-4 Flänsförband
SS-EN1591-4 Hydralisk bultsträckning
SS-EN1591-4 Hydralisk Mutterdragning

Rörmontage

Kontakta oss för mer information

Byggmontage | Stålmontage | Svetsning | Smide | Snickerier | Våtrum